Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

MEMUR DİSİPLİN SORUŞTURMALARI İÇİN EMSAL KARAR …

Kamu Denetçiliği Kurumu; disiplin

Kamu Denetçiliği Kurumu; disiplin dosyasındaki bilgi ve belgelerin toplantı gününde sendika temsilcine verilmesinin, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığına, savunma hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım, (Ombudsmanlık) Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuruda; il disiplin kurulunun asil üyesi olarak toplantıya hazırlıklı olarak katılmanın üyelerin menfaatleri açısından hakkı olduğunu, eksiksiz olarak savunmak gerekiyor ise avukatlar ile dosyayı istişare etmek için dosyayı toplantının hemen öncesinde değil de uygun bir süre önce almayı talep etmiştir.

MEVZUAT NE DİYOR?
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin “Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar” başlıklı 9. maddesinde; “Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır. Kurullarda raportörlük görevi Başkan’ın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.” ile aynı Yönetmeliğin “Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar” başlıklı 4. maddesinde “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre de; sendika temsilcileri, il disiplin kurullarının daimi üyesidir. Disiplin amirleri tarafından verilen ya da kurulca verilecek disiplin cezalarının usul ve mevzuata uygun olup olmadığı hususunda görüşlerini dile getirerek bu doğrultuda kabul veya ret yönünde oylarını belirtirler. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları başlıklı 21/2. Maddesinde ise; “Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının üyelerine, soruşturma dosyasını inceleme imkânı sağlanır.” denilmektedir.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU NE KARAR VERDİ?
29.11.2022 tarihinde, (Ombudsmanlık) Kamu Denetçiliği Kurumu; il disiplin kurulunda görüşülecek dosyalar hakkında anayasal dayanağı olan savunmayı eksiksiz tam yapmak için sendika tarafından talep edilen ek bilgi ile belgenin toplantının hemen öncesinde sendika temsilcisine teslim edilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı ve dolayısıyla idare tarafından “makul süre önce” sendikaya teslim edilmesi gerektiği hususunda Ordu Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
KARAR NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?
Başvuruyu yapan Op. Dr. Çağlar Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı hakkında;  “Kararı çok olumlu buluyoruz. Savunma Hakkı kutsaldır. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm kamu hekimleri ve tabii ki de tüm kamu görevlileri için bu kazanımın uygulamalarını takip edeceğiz.” dedi.
Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem ise yaptığı açıklamada; “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi veya avukatına, ilgili disiplin soruşturması dosyası, toplantıdan birkaç saat önce gösteriliyordu, dosyadan suret alma hakkı ise hiç tanınmıyordu. Artık buna son verilmelidir.” dedi ve bu kararı tüm Valilikler’e göndereceklerini, il disiplin kurulu toplantılarından en az 7 gün önce dosyaların suretlerini talep edeceklerini sözlerine ekledi.
Reklamı Geç