Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

SANCAKTEPE’DEN AĞAOĞLU’NA SERT AÇIKLAMA..

Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın tertiplediği

Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın tertiplediği basın toplantısında belediye başkan yardımcısı Selçuk Bostan Basın duyurusu okudu.

sancakaga2Kamuoyuna duyuru: “Bilindiği üzere işadamı Ali Ağaoğlu, 9 Eylül’de yaptığı basın açıklamasında, belediyemiz sınırları içinde bulunan Ağoğlu My Village hakkında yanlış ve yanlı beyanlarda bulunmuştur. Yapılan açıklamada özetle, ruhsatlı mevcut yapıların üzerine park alanı planlanarak mağduriyetlerin oluşturulduğu ayrıca söz konusu taşınmazların Sancaktepe Belediyesi’nin yaptığı planlarla beraber emsal değerlerinin düşürülüp farklı parsellerde kullandırıldığı iddia edilmiştir.

Öncellikle şunu belirtmek isteriz ki;  Bu bölgede ne şu anda ne de yakın gelecekte bir imar planı çalışması gündemde olmadığı gibi var olan binalar üzerine hiçbir zaman yeşil alan konulmamıştır. Bu bakımdan,  ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Agaoğlu My Village sitesini inşa eden iş adamı Ali Ağaoğlu mesnetsiz, hukuk ve teknikten uzak bir açıklama yapmıştır.Söz konusu yapıların bulunduğu alanın geçmişi hakkında yaşan süreç şu şekilde olmuştur:

1-      Bu parseller 1994 yılından beri imar planına sahiptir.

2-      2-    Bu parsellerin toplam alanı 133.634 m2 olup 16.299 m2 yeşil alanı 21.043 m2 yollara olmak üzere toplam 37.342 m2 si kamuya ayrılarak 2000 yılında Akdeniz inşaat firması tarafından o dönemde belde olan Samandıra Belediyesi’nden yapı ruhsatı almıştır.

3-      3-    İSKİ bu yapı ruhsatlarını 2002 yılında hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle dava etmiştir.

4-      4-    ‘’Ağaoğlu My Village'” olarak bilinen bu sitenin yargılaması devam ederken, inşaî faaliyetleri de bir yandan sürdürülmüştür.

5-    2003 yılında İSKİ’nin açtığı dava İstanbul İdare Mahkemesince usul yönünden (60 günlük sürede dava açılmadığı için) reddedilmiştir.

6-    2005 yılında Danıştay İSKİ’nin başvurusuyla İSKİ’yi haklı bulup bu kararı bozarak yapı ruhsatlarının esas yönünden incelenmesini karara bağlamıştır.

7-    2007 yılında 1. İdare Mahkemesi Danıştay’ın bu kararına uyarak hem süre yönünden hem de esas yönünden yapı ruhsatlarını iptal etmiştir.

8-    Sonrasında bu iptal kararı aleyhine Akdeniz İnşaat ( Ağaoğlu) Danıştay’a itiraz etmiş ve 2010 yılında da Danıştay bu defa “Ağaoğlu My Village” lehine kararı bozarak yerel mahkemeye göndermiştir.

9-    2011 yılında İstanbul 1. İdare Mahkemesi daha önce verdiği kararda ısrar ederek söz konusu yapı ruhsatlarının hukuk ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile iptaline tekrar karar vermiştir.

10- Mahkemeler arasında farklı kararlar çıktığı için konu 2014 yılında Danıştay’ın en yetkili mercii olan “İdari Davalar Genel Kurulu’nda görüşülmüş,  İSKİ’nin ruhsatları iptaline ilişkin açmış olduğu davayı hukuk ve mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile yapı ruhsatlarının iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda yapı ruhsatı ve iskân izninin de hukuka aykırı olduğunukesin ve nihai olarak karara bağlanmıştır.

11- Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu bu kesin kararı 01/08/2014’de Belediyemize tebliğ edilmiştir.

12- Sonuç olarak; 01/08/2014’de Belediyemize tebliğ edilmiş olan nihai mahkeme kararı doğrultusunda “ Ağaoğlu My Village” sitesine yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 30 gün içinde mer’î plan ve yönetmelikler doğrultulusunda yapı ruhsatı alınması veya ruhsatsız bu yerin yıkılması gerekmektedir. Kendileri yıkımı gerçekleştirmediği takdirde belediyemizce yıkımla ilgili prosedürler yürütülecektir.

Diğer yandan, ruhsatlı mevcut yapıların üzerine park alanı planlanarak mağduriyetlerin oluşturulduğu, ayrıca söz konusu taşınmazların Sancaktepe Belediyesi’nin yaptığı planlarla beraber emsal değerlerinin düşürülüp farklı parsellerde kullandırıldığı iddia edildiğini belirtmiştik. Hâlbuki mevcut yapıların bulunduğu kısım hiçbir şeklide park alanı olarak planlanmamıştır. Ve emsal değerleri de düşürülmemiş bölgenin tamamıyla birlikte arttırılmıştır. Söz konusu parsellerin içinde olduğu plan sürecini ise şu seklide gerçekleşmiştir:

Bu dava süreci içerisinde bir taraftan inşai faaliyetler sürerken diğer taraftan satış işlemlerine devam edilmiştir. 2003 yılında belde olan Samandıra Belediyesi tarafından yeni imar planları yapılmıştır. Bu planlarda emsal 0.40 ve h: 6.50 verilmiştir. İSKİ, 2005 yılında İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Bu bölge 2005-2008 yılları arasında plansız kalmıştır.2008 yılında İSKİ ve İBB görüşü doğrultusunda yeşil alanlar korunacak şekilde tekrar plan yapılmış olup Emsal 0.45 ve H: 12.50 olmuştur.

2008 yılında 3 belde ( Yenidoğan-Sarıgazi-Samandıra) birleştirilerek Sancaktepe İlçesi oluşmuştur. 2009 yerel seçimleri sonrası faaliyetine başlayan Sancaktepe Belediyesi bölge genelinde İBB tarafından yapılan 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli yeni bir plan hazırlamıştır. 1994 yılından beri korunan yeşil alanlar bu planla tekrar korunmuştur. Ayrıca bölge genelinde uygulanan Emsal 1.30 olarak bu projeye de uygulanmıştır.

İlgililer tarafından yeşil alanların kaldırılması yönünde itirazlar, 7.idare mahkemesi tarafından reddedilmiş, sadece mevcut otel sahasındaki sosyal kültürel tesis alanının sınırlarının düzeltilmesi kararı alınmıştır.

31.10.2013 tarihinde 7.İdare mahkemesinin kararı doğrultusunda yeni planla yeşil alanlar korunarak sosyal tesis alanının sınırları düzeltilmiştir.

Görüldüğü üzere, yapılan tüm işlemeler hukuk ve mevzuata uygun bir şeklide yapılmış olup iddialar mesnetsiz ve gerçek dışıdır.

Son olarak şunu da ifade etmek isteriz ki, söz konusu talihsiz açıklamada Sayın Belediye Başkanımızın şahsına hakaret içeren konuşmayı etik değerler açısından uygunsuzluğunu belirterek, yapılan beyanatın sonucunda kişilik haklarının savunulması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz.

 

Reklamı Geç